Zakład nasz był jednym z pierwszych producentów w Polsce, który rozpoczął produkcję materiałów termoizolacyjnych z przeznaczeniem dla hutnictwa żeliwa i stali. Rozpoczęliśmy naszą działalność w 1990 roku. Po przeprowadzeniu szeregu prób na Stalowniach krajowych wprowadzono do produkcji pełny asortyment materiałów termoizolacyjnych dla hutnictwa.

Zakład JAMAR wprowadził i stosuje system zapewniania jakości w zakresie produkcji materiałów termoizolacyjnych, odsiarczających, rafinujących, nawęglaczy, spieniaczy oraz różnych zasypek, a od 2012 roku również w zakresie budowy urządzeń i konstrukcji stalowych.

W czerwcu 1996 roku jednostka certyfikująca TÜV NORD CERT nadała certyfikat potwierdzający spełnienie przez zakład JAMAR normy DIN EN ISO 2001, a w lipcu 1998 roku zakład JAMAR otrzymał certyfikat na zgodność systemu jakości z wymaganiami normy DIN EN ISO 2001.

Na podstawie ostatniego audytu potwierdzono po raz kolejny spełnienie przez JAMAR wymagań normy DIN EN ISO 9001:2008. Certyfikat jest ważny do 14.09.2018r., numer rejestracyjny AC090 100/1348/1847/2015.

Zakład JAMAR współpracuje z hutami, odlewniami oraz innymi zakładami w Polsce i zagranicą.

Wszystkie nasze wyroby poddawane są badaniom w akredytowanych laboratoriach, w celu zapewnienia najwyższych standardów w zakresie jakości produkowanych wyrobów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.