W metalurgii poza piecowej odsiarczanie stali odbywa się za pomocą mieszanek żużlowych na bazie CaO wprowadzonych na dno kadzi lub na strumień stali w czasie spustu, albo wdmuchiwanych do ciekłej stali w kadzi strumieniem gazu obojętnego. W procesie odsiarczania równocześnie następuje modyfikacja wtrąceń siarczków ciekłej stali.

Materiał odsiarczający
DESUFLIX-2

oferta nr 07/2013/JM

Jest to materiał odsiarczający, służący do odsiarczania stali w kadzi.
.

produkt-desulfix

1 zastosowanie Jest nowym materiałem odsiarczającym, w skład którego wchodzi wapno, topniki oraz tlenki żelaza. Materiał służy do odsiarczania w kadzi.
2 parametry
wg katalogu
Al2O3: max 5 %
CaO: min. 40 %
H2O: max 2 %
ciężar nasypowy:
max 1,4 kg/dm3
uziarnienie:
0.0—1,0 mm – max 50 %
1,0—10,0 mm – min. 45 %
>10,0 mm – max 5 %
3 opakowanie* worki papierowe + foliowe à 20 kg / lub inne wg potrzeb

* w cenie wyrobu

Zasypka odsiarczająco-izolacyjna
OWK

oferta nr 08/2013/JM

Jest to zasypka izolacyjno-odsiarczająca stosowana w kadzi. Chroni stal przed stratami ciepła oraz nie przywierania do ścian zapewniając ich czystość.

blank

1 zastosowanie Jest to zasypka izolacyjno-odsiarczająca stosowana w kadzi. Chroni stal przed stratami ciepła oraz nie przywierania do ścian zapewniając ich czystość.
2 parametry
wg katalogu
Al.met.: 3—6 %
CaF2: 10—16 %
CaO: 50—70 %
MgO: max 4 %
Fe2O3: max 1,2 %
temp. topnienia: 1 400 °C
ciężar nasypowy:
max 1,45 kg/dm3
straty prażenia: 3—6 %
uziarnienie:
0.0—1,0 mm – max 60 %
1,0—5,0 mm – min. 30 %
5,0—10,0 mm – max 25 %
3 opakowanie worki foliowe à 20 kg lub big-bag/ lub wg potrzeb

 

W dalszej korespondencji prosimy powoływać się na numery powyższych ofert.

Powyższa oferta może ulec zmianie i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Oferta dotyczy: