Materiały do zwiększenia objętości pozornej żużla podczas wytwarzania stali w elektrycznym piecu, charakteryzują się uwalnianiem dodatkowej energii cieplnej w wyniku wypalania węgla zawartego w spieniaczu. Spieniony żużel osłania elementy pieca oraz wpływa na zmniejszenie zużycia elektrod i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Skuteczne spienianie żużla osiąga się poprzez równoczesne wdmuchiwanie węgla i tlenu. Spieniacz LC wg patentu nr 175924 zawiera w swoim składzie surowy dolomit i węgiel w postaci nadającej się do wdmuchiwania w nośniku sprężonego powietrza lub innego gazu za pomocą standartowych urządzeń do wdmuchiwania. Zastosowanie spieniacza wg patentu powoduje zmniejszenie o 40 do 50 % CO2 w stosunku do spieniaczy węglowych.

Spieniacz z antracytu LC-G

oferta nr 01/2013/JM

blank

1 zastosowanie Materiał służy do spieniania żużla stalowniczego w piecu elektrycznym.
2 parametry
wg katalogu*
zawartość C: 86—88 %
części lotne: 2,5—3,0 %
S: max 1,0 %
popiół: 5,0—8,0 %
H2O: max 3,0 %
uziarnienie:
0.0—3,0 mm – min. 95 %
>3,0 mm – max 5 %
3 opakowanie** big bagi/lub wg potrzeb

* istnieje możliwość innej granulacji w zależności od potrzeb odbiorcy
** w cenie wyrobu

Spieniacz żużla LC

oferta nr 02/2013/JM

blank

1 zastosowanie Materiał służy do spieniania żużla stalowniczego w piecu elektrycznym.
2 parametry
wg katalogu
zawartość C: min. 60 %
H2O: max 3,0 %
CaO+MgO: max 20 %
uziarnienie:
0.0—3,0 mm – min. 90 %
>3,0 mm – max 10 %
3 opakowanie* big bagi/lub wg potrzeb

* w cenie wyrobu

Spieniacze żużla powyższych typów są stosowane w piecu elektrycznym jako mieszanka i charakteryzują się dobrą płynnością żużla przedłużającą żywotność wymurówki, oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

 

W dalszej korespondencji prosimy powoływać się na numery powyższych ofert.

Powyższa oferta może ulec zmianie i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Oferta dotyczy: